Voorwaarden voor verzending

Verzending vindt pas plaats nadat de factuur voldaan is, mits de nationale en internationale verdragen geen leverbeperking opleggen.. Verzendingskosten worden bepaald aan de hand van de geografische ligging, het gewicht en exportkosten.